Psicologia infanto-juvenil a Sabadell

Contacte

SERVEIS DE PSICOLOGIA CLÍNICA

Alteracions de conducta:

Solen anar associades amb dificultats per mantenir l’autocontrol i regular les emocions

Timidesa:

Sentiment d’inseguretat, viscut amb molta intensitat i ansietat, que es dóna en les relacions socials

Problemes d’ansietat:

Relacionats amb una reacció de por o temor intensa, excessiva i recurrent en el temps que interfereix en la vida quotidiana

Relacions familiars conflictives:

Dinàmiques tòxiques que afecten al clima familiar: comunicació, vincles afectius, convivència, educació i creixement

Gelos:

Trastorn obsessiu que pot desenvocar en patologia. El desig de control i el sentiment de pertinença són recurrents en les persones geloses

TDA/TDAH:

Trastorn per dèficit d’atenció amb o sense hiperactivitat. És un trastorn d’origen en la infància que comporta patrons de dèficit d’atenció, hiperactivitat i/o impulsivitat

Trastorns de la son:

Desordres de la son que afecten als hàbits relacionats amb el cicle son-vigília

Control d’esfínters:

Incapacitat, involuntària o incontrolada, sobre el control de l’emissió d’orina i/o femtes, sense causa orgànica. A partir dels 5anys

Trastorns alimentaris:

Trastorn mental que afecta a la conducta i als pensaments distorsionats sobre l’alimentació, pes i autoimatge

Fòbies:

Conducta desadaptativa davant una situació o esdeveniment que no implica ni risc personal ni a terceres persones, però és viscuda com a catastròfica i irracionalment perillosa

Bullying:

Assetjament físic i/o psicològic, repetitiu en el temps, al que se sotmet a una persona. La relació entre l’acosador i la víctima és de desigualtat

SERVEI DE PSICOPEDAGOGIA

Reeducacions

Treball de les alteracions de la lecto-escriptura

Problemes de comprensió numèrica

Trastorns psicomotors

Tècniques d’aprenentatge

Pla d’estudi

Interpretació i estructuració del contingut: marcadors, subratllat, esquemes i resum

Ajut en la síntesi de temes

Regles mnemotècniques: estratègies per l’augment de la memòria, motivació i atenció

Intervenció psicoeducativa

Retard intel·lectual i Superdotació/altes capacitats

Exploració, estudi i diagnòstic

Pautes d’intervenció familiar i acadèmica

Adaptació curricular per l’escola

Orientació escolar/professional

Exploració aptituds, actituds i personalitat

Entrevista personal a l’alumne

Seguiment evolutiu i acadèmic

Assessorament escolar

Xerrades als alumnes

Conferències a pares

Seminaris a professors

SERVEI DE LOGOPÈDIA

Dislèxia:

Dificultats per llegir i escriure

Disortografia:

Dificultats per aplicar les normes d’ortografia

Disgrafia:

Mala lletra

Disfèmia:

Bloqueigs a la parla, quequeig

Dislàlies:

Articulació de sons concrets (r,s, ll, d...)

Retard:

De la parla i el llenguatge

TEL:

Trastorn Específic del Llenguatge que implica dificultats d’expressió i comprensió oral i escrita

Deglució atípica/respiració oral:

Mecanismes incorrectes per empassar que contribueixen a la mala col·locació de les dents i deformacions del paladar

Funcions cognitives:

Entrenem raonament verbal, numèric, abstracte, espaial i les bases d’atenció i memòria

CONTACTI AMB NOSALTRES


937 277 969
elvira@psicologiaclinicarambla.com

Carrer Felix Amat, 1, 1er, 08202 Sabadell, Barcelona, Espanya

ENLLAÇOS LEGALS


Avís legal

Política de Privacitat

Política de Cookies